پایگاه دانش   /   اطلاع رسانی

سامانه پشتیبانی تیکت ها راه اندازی شد

نوشته شده در 1638597539

مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1381 شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات آموزشی و کمک آموزشی از طریق بسترهای الکترونیکی به مجموعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و دیگر متخصصین، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان به علوم پایه، مهندسی و مدیریتی در کشور بوده است.