پایگاه دانش   /   اطلاع رسانی

معرفی سامانه ocw

نوشته شده در 1638780939

این وبگاه توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت ارایه فیلم‌های آموزشی کلاسهای درس این دانشگاه و با شعار دسترسی هر فرد از هر جا به محتوای آموزشی کلاسهای درس دانشگاه صنعتی شریف راه ‌اندازی شده است. این فیلم‌ها توسط گروه‌های مختلف در طی سالهای اخیر ضبط و به طرق مختلف منتشر شده است.