چطور میتونیم کمکتون کنیم؟

پایگاه دانش   /   اطلاع رسانی

اطلاع رسانی

این وبگاه توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف جهت ارایه فیلم‌های آموزشی کلاسهای درس این دان...
مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1381 شروع به فعالیت نمود. هدف از راه اندازی این مرکز ارائه خ...